Schadelijke eet- / drinkpatronen zijn vaak de verzachting van diepe pijn.