Het vastlopen in je loopbaan brengt vaak meer teweeg dan in eerste instantie gedacht.

Vanaf het moment van inzicht wat voor jou balans en rust is, voel je je een rijker mens.

Het durven toelaten en hanteren van voor jouw belangrijke gevoelswaarden, maakt je authentiek en uniek.

Door het aanleren van toepasbare reflectie op eigen functioneren ontstaat bewustwording.

Schadelijke eet- / drinkpatronen zijn vaak de verzachting van diepe pijn.

Het opbouwen van zelfvertrouwen is minder willen voldoen aan andermans eisen en wensen.

Stress is een belangrijke factor bij het ontstaan van allerlei lichamelijke en psychische klachten. Stress lijkt epidemisch te worden in de Westerse maatschappij.