Als niemand van niks weet, is er altijd iemand die iets weet.

Een doordenkertje die ervoor kan zorgen dat er meer inzicht komt in individualisme en saamhorigheid. Of toch niet? 

BlackLivesMatter, Onze Ouderen Matter, Onze Zwakkeren Matter, Onze Zorgmedewerkers Matter, Onze BOA’s Matter, Onze Dieren Matter, AllLivesMatter. Staat de wereld in de fik? Of toch niet?

Het interessante aan al deze ontwikkelingen vind ik dat er ook andere geluiden zijn en dat ik daardoor getriggerd word in de hoeveelheid waarheden. En dat voor mij belangrijk is dat er altijd 2, zoniet veel meer kanten aan een verhaal zijn en daarmee er nooit waarheid zal zijn. Wat betekent jouw of mijn mening? Want elke interpretatie is subjectief en automatisch door gedachten gestuurd. Of kunnen gedachten niet worden gestuurd en overkomen ze je gewoon? 

Triggers en inzichten bij, of als aanleiding van, demonstraties zijn in ieder geval geen nieuws. Discriminatie, uitknijpen van sectoren, de toenemende kloof tussen arm en rijk, het toenemen van individualisme is geschiedenis in plaats van oud nieuws. Laat staan nieuws ansich.

We zijn allemaal een nietig puntje in de tijd

Je ziet ook bij mensen die depressies in schieten, richting apathie gaan of richting suïcide gaan, dat de GGZ deze gedachten met o.a. cognitieve gedragstherapie wil ombuigen alsof ze je uit die brandende vulkaan willen trekken. Nobel, maar niet altijd toepasbaar. Of nooit toepasbaar? Of tijdelijk toepasbaar? Worden gedachten gestuurd of overkomen ze je gewoon? Hoe belangrijk zijn we nou? Wat is nou belangrijk van en in het leven? Waar doe je het allemaal voor? Zoals Marc de Hond benoemt in zijn afscheidsinterview; ‘Ik heb ooit gehoord dat je leven aan de dagen moet toevoegen, en geen dagen aan het leven.’ (bron: Volkskrant 13 juni 2020).

Leven we in een Tussenwereld?

Ik zie interessante punten in bepaalde religies. Je gaat vaak óf naar de hemel (hoop) óf naar de hel (zelfmoord). De brug over het vuur van de hel is bij de islam het leven. Als je eraf valt kom je in de hel en als je de brug over komt begint het echte leven. Een belangrijk element binnen de islam is Al-ahkira, wat weergeeft dat het aardse leven te kort en waardeloos is. Boeiend. Want als gedachten vanzelf komen, niet te sturen zijn en je in een bepaalde State of mind terecht komt, is het lichaam dan een tijdmachine op weg naar het “echte” leven? Of toch niet? Is het een “Tussenwereld”? Een iets andere visie is die van de Vikingen met Walhalla; een speciale hemel voor de gevallen strijders. Als strijder vallen en in Walhalla komen is dat de grootste eer. De helft van de gevallenen ging naar Folkvangr, geleid door Freya; “het Veld van het Volk”. En de zieken, ouderen, de vrouwen en mannen die een natuurlijke dood waren gestorven kwamen in “Niflhel”, en hoe ironisch; geleid door de godin Hel. Ook bij de Vikingen leek het “normale leven” als een tussenstation wenselijk op weg naar Walhalla. De strijders waren onovergeschrokken en vrij van angst voor de dood. De dood zorgde ervoor dat de strijders door de Walkuren (Odins krijgsmaagden) naar Walhalla werden gebracht. 

Intentie en Gedrag vs Zijn

Ik geloof erin dat iedereen een goede intentie heeft. En dat door communicatieverschillen, opvoeding, sociaal netwerk, niet luisteren naar jezelf en het lot waarin je geboren wordt, het vaak niet meer gaat om de intentie van iemand, maar of het gedrag goed of fout is. Noem het recht of onrecht. Licht of donker. Mooi of leuk. Links of rechts. Allemaal binnen de eigen waarheden van opvoeding, achtergrond, religie, geografische geboorte en sociale ontwikkeling. De tegenstrijdigheden, of dat nu gevangen is in een omhulsel, een pakketje dat lichaam heet of het geluid wat je wel of niet wil horen, voeden de algehele onrust in de Westerse maatschappij. Want waar gaat het nou om? Om me heen zie ik allerlei vormen van verdoving door pijn en angst. Pijn door alle herrie, eisen en verwachtingen in het leven. Maar ook Angst voor kwijtraken van banen, ziek worden, geweld, jezelf kwijtraken, kwijtraken van patronen, status en macht, maar bovenal voor de dood. En juist díe angsten zorgen ervoor dat mensen allerlei vormen van verdoving tot zich nemen om maar niet te hoeven voelen en ondergaan. Drugs, alcohol, seks, bingewatching, snoepen, roken, gamen, mediteren, hooligan-gedrag, consumeren, burn-out, depressies, psychoses, neuroses, etc, etc. Is dat dan wel een staat van Zijn? Leef je dan wel? Ik heb nog nooit een impala zien blowen als de troep leeuwen eraan komt.

Het “Nieuwe Normaal”

Ik vind het heerlijk om met mensen in gesprek te zijn. Te leren van hun leven en ervaring. Dat doen mensen als duizenden jaren. De een noemt het kampvuur gesprekken, de ander noemt het weer tribe- tanks en weer een ander persoon noemt het commune. Het zogeheten “Nieuwe Normaal” is juist averechts van de kern van de mens in al die duizenden jaren. Noem het normaal of niet, mensen Verbinden al duizenden jaren. En wat gebeurt er als je het “Nieuwe Normaal” zó sublimatief doorvoert, alsof je niet anders kan, dan is er wat mij betreft geen sprake van normaliteit, maar juist sprake van een knap staaltje politiek bedrijven vanuit een economisch perspectief, gesluierd vanuit de “zorgstaat” en gestoeld op angst voor ziekte en de dood. Maar ook dit is maar een mening. 

Het gaat om het virus bestrijden

Premier Rutte: “…….En we proberen het iedere keer goed uit te leggen. Maar ook dan vraag ik enig begrip. Helemaal perfect zal de uitleg nooit worden. Het moet ook allemaal niet precies juridisch bekeken worden. Het gaat om het virus bestrijden……” (Bron: NOS, gesprek met de minister President d.d. 12-06-2020).

Verdedigen doe je als je aangevallen wordt. Een primaire reactie van het dierenrijk, waarvan de mens op dit punt niet verschilt. Waar de mens wel degelijk verschilt van het dierenrijk, is dat een dier primair reageert en de mens veel verschillende manieren kent om zich te uiten binnen de mondelinge communicatie. Maar wel met primaire emoties…… die structureel worden geblokt, worden ingehouden…….. Ik vond de uitspraak van de minister president dan ook intrigerend, zoniet typerend voor vrijwel elke beladen discussie. Ik hoor kernwoorden als uitleggen, begrip, imperfectie, juridisch, virus en bestrijden. Maar hoe interpreteer je het? Hoe wordt het bedoeld? Het lijkt erop dat de primaire emoties van veel onderdrukte groepen zich beginnen te wreken.

“Een virus is een microscopisch klein deeltje dat bestaat uit erfelijk materiaal, verpakt in een eiwitomhulsel. Virussen worden pas biologisch actief als zij cellen van levende organismen binnendringen” (bron: Wikipedia). 

Interessante materie. Een virus lijkt als een soort “Voice of Holland-trigger”. Als je op die knop timmert, wordt de boel actief en draait je stoel om. Beetje ook zoals nu met BlackLivesMatter en al die andere demonstraties die we het afgelopen jaar hebben gehad. Allerlei activisten staan op en worden actief. Er is op die knop geramd en de stoelen draaien om. Alleen is er sprake van een virus-infectie? Of is er al een infectie en reageren al deze mensen alsof ze een virus- bestrijder zijn? Er is in ieder geval geen begrip, de aanleiding is zeker niet perfect, juridisch lijken er vraagtekens te ontstaan en wordt de ongelijkheid bestreden. En dan komt de oproep van de minister president…….. Welk virus is hier nu eigenlijk actief?

Leven en laten leven

Nieuw normaal, oud Normaal, geen Normaal, Doe Normaal! Iedereen heeft zo zijn, haar of gender-normaal. Of je nu religieus bent of niet, vermogend (welvaart) bent of niet, ziek bent of niet, gekleurd bent of niet, hetero bent of niet, uiteindelijk leef je het leven zoals je leeft en ga je zoals je gaat. De Ziel gaat van de ene materie naar de andere. Of is dat niet normaal? Er zijn zoveel meningen.